Organizace školního roku 2021/2022


Období školního vyučování začne ve středu 1. září 2021.
Vyučování v prvním pololetí bude ukončeno v pondělí 31. ledna 2022.
Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. června 2022.

Podzimní prázdniny připadnou na středu 27. října a pátek 29. října 2021.

Vánoční prázdniny budou zahájeny ve čtvrtek 23. prosince 2021
a skončí v neděli 2. ledna 2022. Vyučování začne v pondělí 3. ledna 2022.

Pololetní prázdniny připadnou na pátek 4. února 2022.

Jarní prázdniny jsou pro okres Tábor stanoveny na 21. - 27. února 2022.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 14. dubna 2022.

Hlavní prázdniny budou trvat od pátku 1. července 2022 do středy 31. srpna 2022.
Období školního vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve čtvrtek 1. září 2022.

Úplata za vzdělávání (školné)


Stanovení úplaty za vzdělávání pro školní rok 2022/2023

(vypočteno z neinvestičních výdajů za rok 2021)

Hudební obor

přípravné studium:420,- Kč měsíčněpololetní platba 2100,- Kč
základní studium:420,- Kč měsíčněpololetní platba 2100,- Kč

Výtvarný obor

přípravné studium:420,- Kč měsíčněpololetní platba 2100,- Kč
základní studium:420,- Kč měsíčněpololetní platba 2100,- Kč

Všeobecné podmínky

 • úplata za vzdělávání se hradí pololetně
 • podklady k platbě budou zaslány zákonným zástupcům do e-mailové schránky
 • termíny pro zaplacení:
  • za I. pololetí do 15. září
  • za II. pololetí do 15. února

Hygienická a protiepidemická pravidla provozu školy


Pravidla provozu školy pro děti/žáky/studenty a jejich zákonné zástupce od 1. září 2021:

 • škola zahájí ve školním roce 2021/2022 svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy,
 • od dětí/žáků/studentů se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti,
 • nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu dětí/žáků/studentů do budovy školy a pohybu osob před budovou školy,
 • nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu dětí/žáků/studentů ve třídách, odděleních, studijních skupinách či kurzech,
 • povinnost nošení ochranných prostředků dýchacích cest (roušek) v budově školy včetně jednotlivých tříd se zavádí dle aktuálního nařízení Ministerstva zdravotnictví,
 • pobyt zákonných zástupců dětí, žáků a dalších osob uvnitř budovy školy je co nejvíce omezen, pokud to lze,
 • v co nejkratším čase po příchodu do budovy školy si každý důkladně umyje nebo dezinfikuje ruce a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole,
 • kašlat a kýchat je nutné nejlépe do jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce,
 • dítěti/žákovi/studentovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí, ostatní osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.


ZUŠ Veselí nad Lužnicí

E-mail:
zus.veseli@volny.cz

Telefon:
381 583 710

Adresa:
Základní umělecká škola
náměstí T. G. Masaryka 22
391 81 Veselí nad Lužnicí


 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VESELÍ NAD LUŽNICÍ
Banner Klasifikace^NAHORU^