Organizace školního roku 2022/2023


Období školního vyučování začne ve čtvrtek 1. září 2022.
Vyučování v prvním pololetí bude ukončeno v úterý 31. ledna 2023.
Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2023.

Podzimní prázdniny připadnou na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2022.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek 23. prosince 2022
a skončí v pondělí 2. ledna 2023. Vyučování začne v úterý 3. ledna 2023.

Pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2023.

Jarní prázdniny jsou pro okres Tábor stanoveny na 27. února - 5. března 2023.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 6. dubna 2023.

Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 1. července 2023 do čtvrtka 31. srpna 2023.
Období školního vyučování ve školním roce 2023/2024 začne v pondělí 4. září 2023.

Úplata za vzdělávání (školné)


Stanovení úplaty za vzdělávání pro školní rok 2022/2023

(vypočteno z neinvestičních výdajů za rok 2021)

Hudební obor

přípravné studium:420,- Kč měsíčněpololetní platba 2100,- Kč
základní studium:420,- Kč měsíčněpololetní platba 2100,- Kč

Výtvarný obor

přípravné studium:420,- Kč měsíčněpololetní platba 2100,- Kč
základní studium:420,- Kč měsíčněpololetní platba 2100,- Kč

Všeobecné podmínky

 • úplata za vzdělávání se hradí pololetně
 • podklady k platbě budou zaslány zákonným zástupcům do e-mailové schránky
 • termíny pro zaplacení:
  • za I. pololetí do 15. září
  • za II. pololetí do 15. února

Hygienická a protiepidemická pravidla provozu školy


Pravidla provozu školy pro děti/žáky/studenty a jejich zákonné zástupce od 1. září 2022:

 • škola zahájí ve školním roce 2022/2023 svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy,
 • od dětí/žáků/studentů se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti,
 • nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu dětí/žáků/studentů do budovy školy a pohybu osob před budovou školy,
 • nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu dětí/žáků/studentů ve třídách, odděleních, studijních skupinách či kurzech,
 • povinnost nošení ochranných prostředků dýchacích cest (roušek) v budově školy včetně jednotlivých tříd se zavádí dle aktuálního nařízení Ministerstva zdravotnictví,
 • pobyt zákonných zástupců dětí, žáků a dalších osob uvnitř budovy školy je co nejvíce omezen, pokud to lze,
 • v co nejkratším čase po příchodu do budovy školy si každý důkladně umyje nebo dezinfikuje ruce a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole,
 • kašlat a kýchat je nutné nejlépe do jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce,
 • dítěti/žákovi/studentovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí, ostatní osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.


ZUŠ Veselí nad Lužnicí

E-mail:
zus.veseli@volny.cz

Telefon:
381 583 710

Adresa:
Základní umělecká škola
náměstí T. G. Masaryka 22
391 81 Veselí nad Lužnicí


 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VESELÍ NAD LUŽNICÍ
Banner Klasifikace^NAHORU^