Výuka v ZUŠ od 24. 5. 2021


Veškerá výuka v ZUŠ Veselí nad Lužnicí bude od 24. 5. 2021 probíhat prezenční formou.

Malý muzikant


Kroužek hudebně pohybové výchovy Malý muzikant

Hygienická a protiepidemická pravidla provozu školy


Pravidla provozu školy pro děti/žáky/studenty a jejich zákonné zástupce od 1. září 2020:

 • škola zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy,
 • od dětí/žáků/studentů se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti,
 • nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu dětí/žáků/studentů do budovy školy a pohybu osob před budovou školy,
 • nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu dětí/žáků/studentů ve třídách, odděleních, studijních skupinách či kurzech,
 • povinnost nošení ochranných prostředků dýchacích cest (roušek) v budově školy včetně jednotlivých tříd se zavádí dle aktuálního nařízení Ministerstva zdravotnictví,
 • pobyt zákonných zástupců dětí, žáků a dalších osob uvnitř budovy školy je co nejvíce omezen, pokud to lze,
 • v co nejkratším čase po příchodu do budovy školy si každý důkladně umyje nebo dezinfikuje ruce a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole,
 • kašlat a kýchat je nutné nejlépe do jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce,
 • dítěti/žákovi/studentovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí, ostatní osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.

Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19 („manuál“ MŠMT) ke stažení ve formátu .pdf zde.

Organizace školního roku 2020/2021


Období školního vyučování začne v úterý 1. září 2020.
Vyučování v prvním pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2021.
Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve středu 30. června 2021.

Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 26. října, úterý 27. října, čtvrtek 29. října
a pátek 30. října 2020.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 21. prosince 2020
a skončí v neděli 3. ledna 2021. Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2021.

Pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna 2021.

Jarní prázdniny jsou pro okres Tábor stanoveny na 8. - 14. února 2021.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 1. dubna 2021.

Hlavní prázdniny budou trvat od čtvrtka 1. července 2021 do úterý 31. srpna 2021.
Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021.

Úplata za vzdělávání (školné)


Stanovení úplaty za vzdělávání pro školní rok 2021/2022

(vypočteno z neinvestičních výdajů za rok 2020)

Hudební obor

přípravné studium:400,- Kč měsíčněpololetní platba 2000,- Kč
základní studium:400,- Kč měsíčněpololetní platba 2000,- Kč

Výtvarný obor

přípravné studium:400,- Kč měsíčněpololetní platba 2000,- Kč
základní studium:400,- Kč měsíčněpololetní platba 2000,- Kč

Všeobecné podmínky

 • úplatu za vzdělávání hradí žáci pololetně
 • podklady k platbě obdrží každý žák od svého učitele
 • termíny pro zaplacení:
  • za I. pololetí do 15. září
  • za II. pololetí do 15. února


ZUŠ Veselí nad Lužnicí

Email:
zus.veseli@volny.cz

Telefon:
381 583 710

Adresa:
Základní umělecká škola
náměstí T. G. Masaryka 22
391 81 Veselí nad Lužnicí


 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VESELÍ NAD LUŽNICÍ
Banner Klasifikace^NAHORU^