Seznam žáků přijatých do přípravného studia hudebního oboru:

Stáhněte si ve formátu .pdf

Seznam žáků přijatých do hudebního oboru:

Stáhněte si ve formátu .pdf

Seznam žáků přijatých do výtvarného kroužku:

Stáhněte si ve formátu .pdf


ZUŠ Veselí nad Lužnicí nabízí k prodeji akustické pianino zn. Petrof, model 111, rok výroby 1972. Nástroj je pro potřeby ZUŠ nepoužitelný, GO nutná, cena případné renovace by nepoměrně převýšila stávající hodnotu. Odvoz a stěhování – není zajištěno. Písemné nabídky zasílejte na adresu školy do konce června 2017 – v případě většího počtu zájemců rozhoduje vyšší cena.


Výstava prací žáků výtvarného oboru na téma „Odkrývání“
Blatské muzeum – květen 2017 (vernisáž – 2. 5. 2017 – 16.00 hodin).

Koncert žáků „ZUŠ Open 2017“
Velký sál Kulturního domu - 30. 5. 2017 – 18.00 hodin.

Malování v plenéru (pro žáky školy a pro veřejnost)
Prostor před Kulturním domem - 30. 5. 2017 – 14.00 – 17.00 hodin.


Celostátní happening základních uměleckých škol ve veřejném prostoru

ZUŠ Veselí nad Lužnicí se aktivně zapojuje do projektu Nadačního fondu Magdaleny Kožené

Magdalena Kožená

Tento fond založila světoznámá česká mezzosopranistka Magdalena Kožená. Jeho posláním je vyzdvihnout a cíleně podpořit naprosto unikátní, nezastupitelný systém našeho uměleckého vzdělávání (české základní umělecké školy), který díky propracovanosti vyučovacích metod, dlouhodobé tradici a široké dostupnosti nemá ve světě obdoby.

První projekt zmíněného fondu – ZUŠ Open 2017 – se uskuteční pod záštitou ministryně školství, mládeže a tělovýchovy paní Kateřiny Valachové a ministra kultury pana Daniela Hermana. Je pro něj zajištěna celorepubliková profesionální mediální kampaň (partnery se stali mj. Český rozhlas a Česká televize) a bude realizován ve spolupráci s Asociací základních uměleckých škol. Ty představí během jednoho dne program pro širokou veřejnost po celé České republice. Akce propojí téměř 350 škol, které budou prezentovat svou činnost mimo vlastní běžně užívané prostory.


Ve Veselí nad Lužnicí můžete v rámci ZUŠ Open navštívit:

Koncert žáků ZUŠ Veselí nad Lužnicí
30. 5. 2017 – 18.00 hod. – velký sál Kulturního domu

Malování v plenéru (pro žáky školy a pro veřejnost)
30. 5. 2017 – 14.00 – 17.00 hod. – prostor před Kulturním domem


„Základní umělecké školy tvoří kořeny naší kulturnosti, naší lásky k umění. Možná je bereme jako samozřejmost, ale jsou ve světovém měřítku zcela unikátním vzdělávacím systémem, který je třeba hýčkat, rozvíjet a podporovat.“

Magdalena Kožená

Více na: www.zusopen.cz

ZUŠ Open 2017 - banner


Vystoupení tanečního orchestru na Veselských slavnostech
náměstí T. G. Masaryka – 23. 6. 2017 – 15.30 hodin

Výstava prací absolventky výtvarného oboru
Kristýna Hajná – absolventka I. stupně
Základní umělecká škola – červen 2017


Stanovení úplaty za vzdělávání pro školní rok 2016/2017

(vypočteno z neinvestičních výdajů za rok 2015)

Hudební obor

přípravné studium:350,- Kč měsíčněpololetní platba 1750,- Kč
základní studium:360,- Kč měsíčněpololetní platba 1800,- Kč

Výtvarný obor

přípravné studium:370,- Kč měsíčněpololetní platba 1850,- Kč
základní studium:370,- Kč měsíčněpololetní platba 1850,- Kč

Všeobecné podmínky

  • úplatu za vzdělávání hradí žáci pololetně
  • podklady k platbě obdrží každý žák od svého učitele
  • termíny pro zaplacení:
    • za I. pololetí do 15. září
    • za II. pololetí do 15. února


Email:
zus.veseli@volny.cz

Telefon:
381 583 710

Adresa:
Základní umělecká škola
náměstí T. G. Masaryka 22
391 81 Veselí nad Lužnicí


 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VESELÍ NAD LUŽNICÍ
Banner iZUŠ^NAHORU^