Celostátní happening základních uměleckých škol ve veřejném prostoru

ZUŠ Veselí nad Lužnicí se aktivně zapojuje do projektu Nadačního fondu Magdaleny Kožené

Magdalena Kožená

Tento fond založila světoznámá česká mezzosopranistka Magdalena Kožená. Jeho posláním je vyzdvihnout a cíleně podpořit naprosto unikátní, nezastupitelný systém našeho uměleckého vzdělávání (české základní umělecké školy), který díky propracovanosti vyučovacích metod, dlouhodobé tradici a široké dostupnosti nemá ve světě obdoby.

První projekt zmíněného fondu – ZUŠ Open 2017 – se uskuteční pod záštitou ministryně školství, mládeže a tělovýchovy paní Kateřiny Valachové a ministra kultury pana Daniela Hermana. Je pro něj zajištěna celorepubliková profesionální mediální kampaň (partnery se stali mj. Český rozhlas a Česká televize) a bude realizován ve spolupráci s Asociací základních uměleckých škol. Ty představí během jednoho dne program pro širokou veřejnost po celé České republice. Akce propojí téměř 350 škol, které budou prezentovat svou činnost mimo vlastní běžně užívané prostory.


Ve Veselí nad Lužnicí můžete v rámci ZUŠ Open navštívit:

Koncert žáků ZUŠ Veselí nad Lužnicí
30. 5. 2017 – 18.00 hod. – velký sál Kulturního domu

Malování v plenéru (pro žáky školy a pro veřejnost)
30. 5. 2017 – 14.00 – 17.00 hod. – prostor před Kulturním domem


„Základní umělecké školy tvoří kořeny naší kulturnosti, naší lásky k umění. Možná je bereme jako samozřejmost, ale jsou ve světovém měřítku zcela unikátním vzdělávacím systémem, který je třeba hýčkat, rozvíjet a podporovat.“

Magdalena Kožená

Více na: www.zusopen.cz

ZUŠ Open 2017 - banner


Stanovení úplaty za vzdělávání pro školní rok 2016/2017

(vypočteno z neinvestičních výdajů za rok 2015)

Hudební obor

přípravné studium:350,- Kč měsíčněpololetní platba 1750,- Kč
základní studium:360,- Kč měsíčněpololetní platba 1800,- Kč

Výtvarný obor

přípravné studium:370,- Kč měsíčněpololetní platba 1850,- Kč
základní studium:370,- Kč měsíčněpololetní platba 1850,- Kč

Všeobecné podmínky

  • úplatu za vzdělávání hradí žáci pololetně
  • podklady k platbě obdrží každý žák od svého učitele
  • termíny pro zaplacení:
    • za I. pololetí do 15. září
    • za II. pololetí do 15. února


Email:
zus.veseli@volny.cz

Telefon:
381 583 710

Adresa:
Základní umělecká škola
náměstí T. G. Masaryka 22
391 81 Veselí nad Lužnicí


 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VESELÍ NAD LUŽNICÍ
Banner iZUŠ^NAHORU^