Prosincová nabídka


Základní umělecká škola pořádá Vánoční žákovský koncert.

Kulturní dům – 10. 12. 2019 – 18.00 hodin.


Zveme veřejnost na Vánoční výstavu prací žáků výtvarného oboru.

Základní umělecká škola – prosinec 2019 – v odpoledních hodinách v době výuky.

Úplata za vzdělávání (školné)


Stanovení úplaty za vzdělávání pro školní rok 2019/2020

(vypočteno z neinvestičních výdajů za rok 2018)

Hudební obor

přípravné studium:380,- Kč měsíčněpololetní platba 1900,- Kč
základní studium:380,- Kč měsíčněpololetní platba 1900,- Kč

Výtvarný obor

přípravné studium:400,- Kč měsíčněpololetní platba 2000,- Kč
základní studium:400,- Kč měsíčněpololetní platba 2000,- Kč

Všeobecné podmínky

  • úplatu za vzdělávání hradí žáci pololetně
  • podklady k platbě obdrží každý žák od svého učitele
  • termíny pro zaplacení:
    • za I. pololetí do 15. září
    • za II. pololetí do 15. února


ZUŠ Veselí nad Lužnicí

Email:
zus.veseli@volny.cz

Telefon:
381 583 710

Adresa:
Základní umělecká škola
náměstí T. G. Masaryka 22
391 81 Veselí nad Lužnicí


 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VESELÍ NAD LUŽNICÍ
Banner Klasifikace^NAHORU^