Zahájení školního roku 2020/2021


Domluva rozvrhu hodin se všemi pedagogy proběhne v úterý 1. září od 8.00 do 16.30 hodin.

Organizace školního roku 2020/2021


Období školního vyučování začne v úterý 1. září 2020.
Vyučování v prvním pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2021.
Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve středu 30. června 2021.

Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtel 29. října a pátek 30. října 2020.

Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. prosince 2020
a skončí v neděli 3. ledna 2021. Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2021.

Pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna 2021.

Jarní prázdniny jsou pro okres Tábor stanoveny na 8. - 14. února 2021.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 1. dubna 2021.

Hlavní prázdniny budou trvat od čtvrtka 1. července 2021 do úterý 31. srpna 2021.
Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021.

Úplata za vzdělávání (školné)


Stanovení úplaty za vzdělávání pro školní rok 2020/2021

(vypočteno z neinvestičních výdajů za rok 2019)

Hudební obor

přípravné studium:380,- Kč měsíčněpololetní platba 1900,- Kč
základní studium:380,- Kč měsíčněpololetní platba 1900,- Kč

Výtvarný obor

přípravné studium:400,- Kč měsíčněpololetní platba 2000,- Kč
základní studium:400,- Kč měsíčněpololetní platba 2000,- Kč

Všeobecné podmínky

  • úplatu za vzdělávání hradí žáci pololetně
  • podklady k platbě obdrží každý žák od svého učitele
  • termíny pro zaplacení:
    • za I. pololetí do 15. září
    • za II. pololetí do 15. února


ZUŠ Veselí nad Lužnicí

Email:
zus.veseli@volny.cz

Telefon:
381 583 710

Adresa:
Základní umělecká škola
náměstí T. G. Masaryka 22
391 81 Veselí nad Lužnicí


 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VESELÍ NAD LUŽNICÍ
Banner Klasifikace^NAHORU^