Přijímací zkoušky (pohovory) do Základní umělecké školy Veselí nad Lužnicí se budou konat v budově ZUŠ dne 7. května 2018.

Do hudebního oboru: 13 – 17 hodin,
nabízíme tyto možnosti studia: sólový zpěv, hru na klavír, akordeon, elektronické klávesy, kytaru, basovou kytaru, zobcovou flétnu, příčnou flétnu, klarinet, saxofon, trubku, lesní roh, pozoun a bicí nástroje.

Do výtvarného oboru: 13 – 17 hodin,
studium obsahuje: plošnou tvorbu, prostorovou tvorbu, objektovou a akční tvorbu, výtvarnou kulturu.


Do ZUŠ přijímáme děti od 6 let, které v září 2018 nastupují do 1. třídy ZŠ (výjimečně i ty, které mají odklad povinné školní docházky) a také starší žáky do věku 18 let.

Bližší informace přímo ve škole nebo na telefonu 381 583 710.
Těšíme se na Vaši návštěvu.


Základní umělecká škola pořádá koncert pro mateřské školy a pro žáky 1. – 3. tříd základních škol.

Velký sál Kulturního domu – 24. 4. 2018:
   MŠ + 1. třídy ZŠ od 9.00 hodin
   2. + 3. třídy ZŠ od 10.30 hodin


Výstava prací žáků výtvarného oboru na téma „V lese“
Blatské muzeum – květen 2018 (vernisáž – 2. 5. 2018 – 16.00 hodin).

Koncert žáků „ZUŠ Open 2018“
Velký sál Kulturního domu - 22. 5. 2018 – 18.00 hodin.


Vystoupení tanečního orchestru na Veselských slavnostech
Náměstí T. G. Masaryka – 15. 6. 2018 – 15.30 hodin.


Stanovení úplaty za vzdělávání pro školní rok 2017/2018

(vypočteno z neinvestičních výdajů za rok 2016)

Hudební obor

přípravné studium:350,- Kč měsíčněpololetní platba 1750,- Kč
základní studium:360,- Kč měsíčněpololetní platba 1800,- Kč

Výtvarný obor

přípravné studium:370,- Kč měsíčněpololetní platba 1850,- Kč
základní studium:370,- Kč měsíčněpololetní platba 1850,- Kč

Všeobecné podmínky

  • úplatu za vzdělávání hradí žáci pololetně
  • podklady k platbě obdrží každý žák od svého učitele
  • termíny pro zaplacení:
    • za I. pololetí do 15. září
    • za II. pololetí do 15. února


Email:
zus.veseli@volny.cz

Telefon:
381 583 710

Adresa:
Základní umělecká škola
náměstí T. G. Masaryka 22
391 81 Veselí nad Lužnicí


 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VESELÍ NAD LUŽNICÍ
Banner KlasifikaceBanner iZUŠ^NAHORU^