Organizace školního roku 2022/2023


Období školního vyučování začne ve čtvrtek 1. září 2022.
Vyučování v prvním pololetí bude ukončeno v úterý 31. ledna 2023.
Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2023.

Podzimní prázdniny připadnou na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2022.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek 23. prosince 2022
a skončí v pondělí 2. ledna 2023. Vyučování začne v úterý 3. ledna 2023.

Pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2023.

Jarní prázdniny jsou pro okres Tábor stanoveny na 27. února - 5. března 2023.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 6. dubna 2023.

Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 1. července 2023 do čtvrtka 31. srpna 2023.
Období školního vyučování ve školním roce 2023/2024 začne v pondělí 4. září 2023.

Úplata za vzdělávání (školné)


Stanovení úplaty za vzdělávání pro školní rok 2023/2024

(vypočteno z neinvestičních výdajů za rok 2022)

Hudební obor

přípravné studium:460,- Kč měsíčněpololetní platba 2300,- Kč
základní studium:460,- Kč měsíčněpololetní platba 2300,- Kč

Výtvarný obor

přípravné studium:460,- Kč měsíčněpololetní platba 2300,- Kč
základní studium:460,- Kč měsíčněpololetní platba 2300,- Kč

Všeobecné podmínky

  • úplata za vzdělávání se hradí pololetně
  • podklady k platbě budou zaslány zákonným zástupcům do e-mailové schránky
  • termíny pro zaplacení:
    • za I. pololetí do 15. září
    • za II. pololetí do 15. února


ZUŠ Veselí nad Lužnicí

E-mail:
zus.veseli@volny.cz

Telefon:
381 583 710

Adresa:
Základní umělecká škola
náměstí T. G. Masaryka 22
391 81 Veselí nad Lužnicí


 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VESELÍ NAD LUŽNICÍ
Banner Klasifikace^NAHORU^