Přijímací zkoušky pro školní rok 2020/2021


Oznámení pro zájemce o studium
v Základní umělecké škole Veselí nad Lužnicí

Přijímací zkoušky (pohovory) se budou konat v budově ZUŠ dne 9. června 2020.

Do hudebního oboru: 13 – 17 hodin,
nabízíme tyto možnosti studia: sólový zpěv, hru na klavír, akordeon, elektronické klávesy, kytaru, basovou kytaru, zobcovou flétnu, příčnou flétnu, klarinet, saxofon, trubku, lesní roh, pozoun a bicí nástroje.

Do výtvarného oboru: 13 – 17 hodin,
studium obsahuje: plošnou tvorbu, prostorovou tvorbu, objektovou a akční tvorbu, výtvarnou kulturu.


Do ZUŠ přijímáme děti od 6 let, které v září 2020 nastupují do 1. třídy ZŠ (výjimečně i ty, které mají odklad povinné školní docházky) a také starší žáky do věku 18 let. Bližší informace přímo ve škole nebo na telefonu 381 583 710. Těšíme se na Vaši návštěvu.

Prosíme rodiče, aby předem kontaktovali školu telefonicky (pondělí až čtvrtek od 13.00 do 17.00 hodin) případně emailem a domluvili si konkrétní hodinu pro individuální přijímací pohovor.

Jan Zahradník, ředitel ZUŠ

Zahájení výuky ve škole


Individuální a skupinová výuka za osobní přítomnosti žáků v Základní umělecké škole Veselí nad Lužnicí bude opět zahájena dne 11. 5. 2020.

Hygienické podmínky za kterých může výuka v ZUŠ probíhat jsou definovány v přiloženém manuálu. Bližší informace obdrží rodiče e-mailem (telefonicky) od vyučujících jednotlivých předmětů.

Ochrana zdraví a provoz základních uměleckých škol v období do konce školního roku 2019/2020 ke stažení zde: Manuál MŠMT

Čestné prohlášení ke stažení zde: Čestné prohlášení

Organizace školního roku 2019/2020


Období školního vyučování začne v pondělí 2. září 2019.
Vyučování v prvním pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 2020.
Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v úterý 30. června 2020.

Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. října a středu 30. října 2019.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 23. prosince 2019
a skončí v pátek 3. ledna 2020. Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2020.

Pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna 2020.

Jarní prázdniny jsou pro okres Tábor stanoveny na 3. - 9. února 2020.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 9. dubna 2020.

Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července 2020 do pondělí 31. srpna 2020.
Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020.

Úplata za vzdělávání (školné)


Stanovení úplaty za vzdělávání pro školní rok 2020/2021

(vypočteno z neinvestičních výdajů za rok 2019)

Hudební obor

přípravné studium:380,- Kč měsíčněpololetní platba 1900,- Kč
základní studium:380,- Kč měsíčněpololetní platba 1900,- Kč

Výtvarný obor

přípravné studium:400,- Kč měsíčněpololetní platba 2000,- Kč
základní studium:400,- Kč měsíčněpololetní platba 2000,- Kč

Všeobecné podmínky

  • úplatu za vzdělávání hradí žáci pololetně
  • podklady k platbě obdrží každý žák od svého učitele
  • termíny pro zaplacení:
    • za I. pololetí do 15. září
    • za II. pololetí do 15. února


ZUŠ Veselí nad Lužnicí

Email:
zus.veseli@volny.cz

Telefon:
381 583 710

Adresa:
Základní umělecká škola
náměstí T. G. Masaryka 22
391 81 Veselí nad Lužnicí


 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VESELÍ NAD LUŽNICÍ
Banner Klasifikace^NAHORU^