Výstava prací žáků výtvarného oboru na téma „V lese“
Blatské muzeum – květen 2018 (vernisáž – 2. 5. 2018 – 16.00 hodin).

Koncert žáků „ZUŠ Open 2018“
Velký sál Kulturního domu - 22. 5. 2018 – 18.00 hodin.


Vystoupení tanečního orchestru na Veselských slavnostech
Náměstí T. G. Masaryka – 15. 6. 2018 – 15.30 hodin.


Stanovení úplaty za vzdělávání pro školní rok 2017/2018

(vypočteno z neinvestičních výdajů za rok 2016)

Hudební obor

přípravné studium:350,- Kč měsíčněpololetní platba 1750,- Kč
základní studium:360,- Kč měsíčněpololetní platba 1800,- Kč

Výtvarný obor

přípravné studium:370,- Kč měsíčněpololetní platba 1850,- Kč
základní studium:370,- Kč měsíčněpololetní platba 1850,- Kč

Všeobecné podmínky

  • úplatu za vzdělávání hradí žáci pololetně
  • podklady k platbě obdrží každý žák od svého učitele
  • termíny pro zaplacení:
    • za I. pololetí do 15. září
    • za II. pololetí do 15. února


Email:
zus.veseli@volny.cz

Telefon:
381 583 710

Adresa:
Základní umělecká škola
náměstí T. G. Masaryka 22
391 81 Veselí nad Lužnicí


 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VESELÍ NAD LUŽNICÍ
Banner KlasifikaceBanner iZUŠ^NAHORU^