Základní umělecká škola pořádá Vánoční žákovský koncert.

Kulturní dům – 11. 12. 2018 – 18.00 hodin.


Zveme veřejnost na Vánoční výstavu prací žáků výtvarného oboru.

Základní umělecká škola – prosinec 2018 – v odpoledních hodinách v době výuky.


ZUŠ Veselí nad Lužnicí nabízí k prodeji vyřazený grafický lis - stáří 43 let.

V případě zájmu kontaktujte do 16. 11. 2018 písemně ředitele školy (rozhoduje vyšší nabídka).

Prohlídka je možná po dohodě.


Ve Veselí nad Lužnicí dne 10. 10. 2018.

Jan Zahradník, ředitel ZUŠ Veselí nad Lužnicí


Stanovení úplaty za vzdělávání pro školní rok 2018/2019

(vypočteno z neinvestičních výdajů za rok 2017)

Hudební obor

přípravné studium:360,- Kč měsíčněpololetní platba 1800,- Kč
základní studium:360,- Kč měsíčněpololetní platba 1800,- Kč

Výtvarný obor

přípravné studium:380,- Kč měsíčněpololetní platba 1900,- Kč
základní studium:380,- Kč měsíčněpololetní platba 1900,- Kč

Všeobecné podmínky

  • úplatu za vzdělávání hradí žáci pololetně
  • podklady k platbě obdrží každý žák od svého učitele
  • termíny pro zaplacení:
    • za I. pololetí do 15. září
    • za II. pololetí do 15. února


Email:
zus.veseli@volny.cz

Telefon:
381 583 710

Adresa:
Základní umělecká škola
náměstí T. G. Masaryka 22
391 81 Veselí nad Lužnicí


 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VESELÍ NAD LUŽNICÍ
Banner Klasifikace^NAHORU^