Výtvarný obor


Výtvarný obor mohou navštěvovat děti od šesti let, výuka je členěna následovně:

 • Přípravné studium - 1 rok
 • I. stupeň základního studia - 7 let
 • II. stupeň základního studia - 4 roky

Oblasti kterými se zabýváme jsou:

 • Plošná tvorba
  • kresba (tuš, tužka, přírodní i umělý uhel, fix, pastel…)
  • malba (tempera, akvarel, lavírování…)
  • grafika (frotáž, papírotisk, monotyp, linoryt, dřevoryt, suchá jehla…)
  • koláž
  • design (navrhování)
 • Prostorová tvorba
  • kašírování
  • modelování z papíru, textilu, hlíny
  • odlévání ze sádry
 • Objektová a akční tvorba
  • vytváření objektových seskupení
  • sbírání objektů
  • tvorba na zahradě i v přírodě
 • Výtvarná kultura
  • ukázky reprodukcí
  • povídání si o kultuře
  • a mnoho dalšího…

Výuka probíhá v rozsahu 3 spojených vyučovacích hodin týdně.

Důraz klademe na výuku tradičních manuálních technik, které u dětí rozvíjejí jejich přirozenou zručnost a prostorové cítění. Žáci se učí objevovat zvláštnosti a jedinečnost linií, barev a tvarů, rozmanitost vlastností materiálů, poznávají úlohu světla, stínu a perspektivy, zkoumají vztahy výtvarných prvků, zdokonalují různé techniky, postupy a hledají nové vlastní způsoby vyjádření. Spontánní hravý dětský projev se postupně vyvíjí až k propracované, promyšlené a procítěné tvorbě dospívajících osobností.

Ukázky z výuky


Další...

Podzimní keramika


Základní umělecká škola – listopad, prosinec 2023

 

Další...

Výstava výtvarného oboru "Léto 2023"


Základní umělecká škola – květen, červen 2023

 

Další...

Výstava výtvarného oboru na téma "V pohádkovém lese"


Základní umělecká škola - květen 2022

 

Další...

Jarní žákovské fotografie - "Tulipány"


Veselí nad Lužnicí - březen 2021

 

Další...

Velikonoční keramika


Základní umělecká škola - duben 2021

 

Další...

Novoroční žákovské fotografie - "Sněží"


Veselí nad Lužnicí a okolí - leden 2021

 

Další...

Vánoční keramika


Základní umělecká škola – prosinec 2020

 

Další...

Výstava výtvarného oboru "Jaro 2020"


Základní umělecká škola – květen, červen 2020

 

Další...

Výstava absolventů výtvarného oboru


Základní umělecká škola – květen, červen 2019

 

Další...

Výstava výtvarného oboru - Vánoční Flerjarmark


Kulturní dům Veselí nad Lužnicí – 9. prosinec 2018

 

Další...

Výstava absolventky výtvarného oboru


Základní umělecká škola – červen 2018

 

Další...

Výstava výtvarného oboru na téma "V lese"


Blatské muzeum Weisův dům - květen 2018

 

Další...

ZUŠ Veselí nad Lužnicí

E-mail:
zus.veseli@volny.cz

Telefon:
381 583 710

Adresa:
Základní umělecká škola
náměstí T. G. Masaryka 22
391 81 Veselí nad Lužnicí


 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VESELÍ NAD LUŽNICÍ
Banner Klasifikace^NAHORU^